Nasze Biuro


Tutaj każda z Państwa ofert zostaje dokładnie przeczytana i przeanalizowana.
Państwa życzenia co do przyszłych Partnerek/Partnerów zostają rozpatrzone w każdym przypadku indywidualnie z pełnym zrozumieniem.
Chcemy Państwu zapewnić pełen komfort wyboru Partnera/Partnerki przy pełnym zrozumieniu problemu z zachowaniem pełnej dyskrecji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Informacja


Biuro Matrymonialne POLLI PARTNER świadczy swoje usługi wyłącznie osobom, które zaakceptowały poniższe warunki, dokumentując tym samym swoje członkostwo w POLLI PARTNER.

Aby zostać uczestnikiem naszego projektu należy:


 • zapoznać się z regulaminem naszego biura,
 • wypełnić ankietę na stronie internetowej lub po pobraniu przesłać ją na nasz adres pocztą
 • dokonać wpłaty wpisowej/członkowskiej na podane konto. Wysokość opłaty wpisowej podana jest w cenniku.

Nasi Klienci mają zapewnione:


 • indywidualne, profesjonalne doradztwo i pomoc przy doborze partnera/partnerki
 • zamieszczenie oferty na naszej stronie internetowej - wyłącznie za zgodą zainteresowanego
 • przekazywanie klientom najnowszych ofert
 • bezpłatne tłumaczenie w ramach korespondencji i pierwszego kontaktu
 • pełną dyskrecję w korespondencji ? na kopertach nie umieszczamy logo naszej firmy
 • doradzamy osobiście w wyborze partnera/partnerki
 

Numery konta:


POLLI Partner
Liechtensteinische Landesbank
Vaduz
LI23 0880 0000 0219 8638 3 (dla wpłat w EUR)

Regulamin


 1. Klientem Biura POLLI PARTNER może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, pozostająca w stanie wolnym.
 2. Warunkiem świadczenia usługi przez nasze biuro, jest wypełnienie ankiety, dołączenie zdjęcia/zdjęć (mile widziane zdjęcia całej sylwetki), ksero dowodu osobistego, oraz dokonanie właściwej opłaty wg naszego cennika.
 3. Biuro oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą przeznaczone wyłącznie do celów członkostwa Klienta w naszym biurze, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z dn. 28.09.1997). Jednocześnie Klient wyraża zgodę na, zgodne z ustawą, wykorzystywanie danych zawartych w ankiecie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność informacji w wypełnionej przez siebie ankiecie ze stanem faktycznym.
 5. Klient zgadza się na udostępnienie swojej oferty oraz przesłanych do Biura fotografii, za pośrednictwem naszego biura osobom, zainteresowanym nawiązaniem kontaktu z Klientem.
 6. Biuro POLLI PARTNER jest zobowiązane do pełnej dyskrecji.
 7. Biuro POLLI PARTNER nie odpowiada, za prawdziwość informacji zawartych w ankiecie oraz za treści zawarte w ewentualnej korespondencji.
 8. Klient udziela zgodę na udostępnienie danych do korespondencji (adres, telefon, e-mail). W przypadku nie udzielenia takiej zgody, korespondencja osób zainteresowanych będzie prowadzona za pośrednictwem naszego biura.
 1. Każdy Klient zobowiązuje się do odpowiedzi na każdą dostarczoną ofertę, także wtedy gdy jest to odpowiedź negatywna.
 2. Klienci biura zobowiązani są do wykorzystywania podanych przez biuro kontaktów wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.
 3. W przypadku nie stosowania się do regulaminu lub w razie napływających skarg związanych np., z niezgodnością danych zawartych w ankiecie z rzeczywistością, biuro zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia oferty ze swojej bazy, bez zwrotu opłaty wpisowej.
 4. Biuro nie odpowiada prawnie za działania osób trzecich.
 5. W chwili rezygnacji jednej ze stron, tzn. jednej z osób, które nawiązały ze sobą kontakt, strona zobowiązuje się uszanować decyzje drugiej osoby i zaniechać wszelkich z nią kontaktów.
 6. Biuro zobowiązuje się do nie ingerowania w dalsze kontakty między partnerami.
 7. Opłata wniesiona przez Klienta jest opłata wpisową i w razie rezygnacji z naszych usług nie podlega zwrotowi.
 8. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w kontaktach między przyszłymi partnerami.
 9. Klient wyraża zgodę na poszukiwanie partnera/partnerki dla siebie zgodnie z regulaminem Biura POLLI PARTNER.
 

Zapraszamy do kontaktu

Numery konta:
POLLI Partner Liechtensteinische Landesbank
Vaduz - LI23 0880 0000 0219 8638 3 (dla wpłat w EUR)

W naszym biurze każda z Państwa ofert zostaje dokładnie przeczytana i przeanalizowana. Państwa życzenia co do przyszłych Partnerek/Partnerów zostają rozpatrzone w każdym przypadku indywidualnie z pełnym zrozumieniem. Chcemy Państwu zapewnić pełen komfort wyboru Partnera/Partnerki przy pełnym zrozumieniu problemu z zachowaniem pełnej dyskrecji.

 


Serdecznie zapraszamy do dokładnego zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług w celu znalezienia szczęścia partnera/partnerki oraz żeby samotność zniknęła z Waszego życia. Katarzyna Kerber - właściciel